Niedziela, 15 grudzień 2019r. Trzecia Niedziela Adwentu.

Godz.9.00 W intencji Magdy, Macieja, Przemysława i Kamili.

Godz.11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Świętej.

Poniedziałek, 16 grudzień 2019r.

Godz. 17.00 Za + Rozalię Swadźba w 30 rocznicę śmierci, + męża Stanisława oraz ++ synów Bernarda i Ryszarda.

Wtorek, 17 grudzień 2019r.

Godz. 17.00 Za + Mariolę Nityksza i Tytusa Nawoja.

Środa, 18 grudzień 2019 r.

Godz. 17.00 W intencji czcicieli św. Ojca Pio oraz osób duchowo udręczonych i zniewolonych.

Czwartek, 19 grudzień 2019 r.

Godz. 17.00 Za + ojca Romana Stawowskiego, ++ rodziców Krystynę i Alfreda i + brata Karola.

Piątek, 20 grudzień 2019 r.

Godz.17.00 Za + Małgorzatę Liczba od mieszkańców Brady.

Sobota,  21 grudzień 2019 r.

Godz.17.00 W intencji Hani Juroszek.

Niedziela, 22 grudzień 2019r. Czwarta Niedziela Adwentu.

Godz. 09.00 Za + Agnieszkę Matuła w rocznicę śmierci, + męża Feliksa, ++ rodziców i rodzeństwo.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Świętej.