Niedziela, 08 grudzień 2019r. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Godz.9.00 Za ++ teściów Jana i Bronisławę Byczek.

Godz.11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Świętej.

Poniedziałek, 09 grudzień 2019r.

Godz. 17.00 Za + męża Władysława i teściową Martę.

Wtorek, 10 grudzień 2019r.

Godz. 17.00 Za + zalecanych.

Środa, 11 grudzień 2019 r.

Godz. 17.00 Za + Agnieszkę Pacha,2 mężów, 2 córki, 2 synów, 2 synowe, 2 zięciów, wnuczkę i 2 wnuków.

Czwartek, 12 grudzień 2019 r.

Godz. 17.00 W intencji Franciszka Domogała z okazji urodzin.

Piątek, 13 grudzień 2019 r.Wspomnienie św. Łucji dziewicy i męczennicy.

Godz.17.00 Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Łucji Kopańskiej.

Sobota,  14 grudzień 2019 r. Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.

Godz.17.00 Za ++ ojców Henryka Bujar i Stanisława Szymczak.

Niedziela, 15 grudzień 2019r. Trzecia Niedziela Adwentu.

Godz. 09.00 W intencji Magdy, Macieja, Przemysława i Kamili.

Godz. 11.00 W intencji wszystkich uczestniczących we Mszy Świętej.